—Het verder uitwerken van de identiteit van  de Alumni Vereniging en deze kenbaar maken binnen de Alumni via mail LinkedIn Kennisnetwerk Financiële Planning. Tijdens de bijeenkomsten en via het linkedin forum discussiëren over het thema van de volgende bijeenkomst.

—Onderzoeken van het animo voor een vrijwillige bijdrage / jaarlijkse contributie – “Het AlumniFonds” te ondersteunen ter bevordering van PE punten.

—Het organiseren van activiteiten, hulpmiddelen voor competentieontwikkeling en kennisdeling op het gebied van:

  • —verzekeringen en pensioenen
  • —sparen en beleggen
  • —sociale zekerheid
  • —financiering
  • —nalatenschapsplanning
  • —fiscaliteit
s2Member®