—Aanleiding

—In januari 1998 is de eerste selecte groep van de postacademische opleiding Master of Financial Planning van start gegaan. In november van datzelfde jaar behaalde de eerste 11 studenten hun certificaat wat recht geeft op het voeren van de titel Master of Financial Planning (MFP). Kort na de eerste opleiding werd duidelijk dat de vergaarde kennis en contacten niet verloren mochten gaan. Het idee voor een vereniging was hiermee geboren.

—Vereniging

—De vereniging is formeel op 7 juli 1999 opgericht en heeft de volgende doelstelling:

—Middels permanente educatie de alumni(leden) kennis te laten nemen van nieuwe
ontwikkelingen op de verschillende onderdelen van hun vakgebied. Dit gebeurt door het
organiseren van onder meer workshops, bedrijfsbezoeken en rondetafel bijeenkomsten;Het bevorderen van de onderlinge contacten tussen de alumni; Het in stand houden en versterken van de band tussen de alumni en de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) en het Erasmus Instituut voor Financiële Planning (Erasmus IFP).

s2Member®