De Doelstellingen van de Alumnivereniging zijn als volgt geformuleerd:

  • —Het realiseren van meer betrokkenheid van de leden door participatie in de vereniging via het Linkedin forum Kennisnetwerk Financiële Planning.
  • —Het organiseren van bijeenkomsten met betrekking tot Financial Planning op academisch niveau met interessante sprekers en sprekers met bijzondere
    inzichten
  • ——Het bevorderen van kennisdeling tussen de MFP’ers
  • —Het bijdragen in de ontwikkeling van het vak van Financial Planning.—
s2Member®